Op dinsdag 22 juni hebben we het kwaliteismerk Groene Kinderopvang mogen ontvangen van Stichting Groen Cement.

Om in aanmerking te komen voor dit prachtige kwaliteitsmerk heb ik een Groen werkplan geschreven. Enkele kenmerken waar volgens de checklist van St Groen Cement een groene opvanglocatie aan voldoet zijn: de natuur is diep geworteld in het pedagogisch werkplan, alle kinderen gaan iedere dag naar buiten, een uitdagende en uitnodigende buitenruimte (hier vallen bos, hei etc ook onder), zaaien en oogsten, en omgang met dieren (bijv op een kinderboerij) Na het inleveren en goedkeuring van mijn geschreven plan, is er een locatie bezoek gebracht waarna ik het kwaliteitsmerk mocht onvangen.

Als gastouder ben ik ontzettend trots, om dit kwaliteitsmerk te mogen dragen. Een super mooie erkenning voor datgeen ik zo belangrijk vind om de kinderen mee te mogen geven, nl volop spelen, leren, ontdekken, ontwikkelen, bewonderen en verwonderen in de natuur.